…
…
…
…
25 Ekim 2023, Çarşamba Ankara

İttifak 8.7 Ulusal Stratejik Çalıştay gerçekleştirildi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Hedef 8.7 kapsamında, zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan kaçakçılığını bitirmek ve çocuk işçiliğinin en kötü türlerini ortadan kaldırmak üzere acil ve etkili tedbirler almak ve 2025’e kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmek hedefleri doğrultusunda oluşturulan İttifak 8.7’de Rehber Ülke olma çalışmaları kapsamında 25 Ekim 2023 tarihinde Ulusal Stratejik Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Çalışma Genel Müdürü Mehmet BAŞ, ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmet HASSAN ve AB Türkiye Delegasyonu AB Mali İşbirliği Başkanı ve Birinci Müsteşarı Odoardo COMO’nun açılış konuşmalarıyla başlamış olup uluslararası perspektifin sunumu ile devam etmiştir. Çalıştayın panel oturumu Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat DEDE’nin moderasyonunda gerçekleştirilmiş olup ilk oturumda “Çocuk İşçiliği işle Mücadele”ye ilişkin yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü’nden Çalışma Uzmanı Elif BOR, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Kürşat ERGÜT ve ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat KOCABAY tarafından aktarımlarda bulunulmuştur.

Panelin “Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticaretiyle Mücadele” başlıklı ikinci oturumunda Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan İş Müfettişi Özkan YAŞAR, Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Göç Uzmanı Ömer Uğur ÖZOĞUL ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat SAGUT tarafından zorla çalıştırma ve insan ticareti ile mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ile ilerleyen süreçteki planlamalara yer verilmiştir.

Panelin “Tedarik Zincirlerinde Özen Yükümlülüğü” başlıklı son oturumunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar GÜÇLÜ, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Hukuk Müşaviri Ayça GÖZMEN YALÇIN ve Arçelik A.Ş. Sektörel İlişkiler Koordinatörü Canan ERGÜN TAVUKÇU tarafından tedarik zinciri özen yükümlülüğü yasal düzenlemelerine ilişkin aktarım yapılmış olup önümüzdeki dönem beklenen sürece ilişkin bilgi verilmiştir.

Çalıştayın öğleden sonraki çalışma grupları oturumunda ÇSGB yetkililerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılımlarıyla panelde yer verilen öncelikli alanlara ilişkin bundan sonra atılacak adımların belirlenmesi için tüm tarafların görüş ve önerileri alınmıştır.