…
…
…
…
…
29 Kasım 2023, Çarşamba Hatay

Hatay’da Deprem Sonrası İstihdamın Toparlanması Çalıştayı Düzenlendi


Halen yürürlükte olan Ulusal İstihdam Stratejisinin uygulama süresinin 2023 yılı sonu itibarıyla sone ermesi ve Covid 19 Pandemisi ile 6 Şubat depremleri başta olmak üzere ulusal ve küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, Türkiye yüzyılına yeni bir istihdam stratejisiyle girilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşımla, Bakanlığımız tarafından yürütülen yeni istihdam stratejisi çalışmalarına, illerde yapılan katılımcı toplantılarla başlanmıştır.

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep ve İstanbul’da yapılan bölgesel istihdam çalıştaylarının ardından gerçekleştirilen Hatay çalıştayı, “Hatay’da Deprem Sonrası İstihdamın Toparlanması” temasıyla toplanmıştır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarının, sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştaya, ILO Kıdemli Proje Koordinatörü Fatma Gelir Ünal, Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı Emin Türker ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Yengil’in açılış konuşmalarıyla başlanmıştır. Hatay ekonomisinin ve işgücü piyasasının deprem öncesi ve sonrası durumuna ilişkin temel tespitlere ve çalıştay metodolojisine ilişkin Bakanlık sunumlarının ardından bölge için öncelikli olduğu değerlendirilen 5 sektör ve tema ekseninde çalışma grubu çalışmalarına geçilmiştir.

Bölgede kırsal istihdamın geliştirilmesi, sanayide üretken istihdamın geliştirilmesi, hizmet sektöründe istihdamın geliştirilmesi, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ve yeni işlerin oluşturulması yoluyla istihdamın artırılması alt temaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının moderatörlüğünde yürütülen çalışma grubu çalışmaları, paydaşların aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu üyelerince önceliklendirilen tespit ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşılıp değerlendirmeleri alındıktan sonra çalıştay sonlandırılmıştır.