…
15 Haziran 2020, Pazartesi ankara

Geleceğin İşleri Projesi Hibe Değerlendirme Süreci Başlatıldı


Genel Müdürlüğümüzün operasyon faydalanıcısı olduğu "Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu” uygulanmaya başlanmıştır. Hedefi Bakanlığımızın politika oluşturma ve uygulama kapasitesini geliştirmek ve geleceğin insana yakışır iyi işleri odağında işgücü piyasasına katılımını arttırmak olan Operasyon, geleceğin insana yakışır işleri anlayışı çerçevesinde geliştirilen hibe bileşeni ile Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan hizmet bileşeninden oluşmaktadır. Hibe bileşeni kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara toplam 7 milyon Avro hibe dağıtılacaktır.

Hibe projeleri başvuruları alınma süreci tamamlanmış olup başvuruların ön değerlendirme süreci başlatılmıştır.