…
…
08 Mayıs 2024, Çarşamba Çankaya, Ankara

Esnek Çalışma Modeli İçin Bakanlığımızın Çalışmaları Devam Ediyor


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu eylem planında yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen “Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği” için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma başlatıldı. Esnek çalışma modeli için iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi ve "Çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması" eylemleri kapsamında 6 Şubat tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

İlk Toplantıdaki Öneriler 7 Mayıs 2024 Tarihindeki 2’inci Toplantıda Ele Alındı

İlk toplantıda sunulan öneriler kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulunmak üzere 7 Mayıs 2024 tarihinde Çalışma Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Baş başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

 Toplantıya; Çalışma Mevzuatı Daire Başkanı Dr. Deniz Ersöz, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı.