…
19 Ağustos 2021, Perşembe Ankara

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) Ocak-Haziran 2021 dönemi izlemesi gerçekleştirildi


Bakanlığımız koordinasyonunda, sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımda olmak üzere başta en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle ilgili tarafların katkıları alınarak hazırlanmış olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (ÇİMUP) (2017-2023) kapsamında uygulamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Programın eki niteliğindeki Eylem Planında başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak hazırlanan 7 politika başlığı altında 18 strateji ve 106 faaliyet yer alıyor. Faaliyetlere ilişkin gelişmeler 6 ayda bir gerçekleştirilen İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları aracılığıyla izleniyor ve Eylem Planı ilgili tarafların görüşleri doğrultusunda güncelleniyor.

Programın, Ocak-Haziran 2021 dönemine ilişkin izlemesi, Covid-19 salgını sebebiyle raporlama üzerinden gerçekleştirildi. Eylem Planında yer alan tedbir maddelerinde son 6 ayda kaydedilen gelişmelere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirmeleri doğrultusunda hazırlanan ÇİMUP Ocak-Haziran 2021 Dönemi İzleme ve Değerlendirme Mevcut Durum Dokümanı ile güncellenen Eylem Planı Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlandı.

Dokümanlara buradan ulaşılabilir.