…
…
…
24 Mayıs 2024, Cuma Çankaya

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Alt Çalışma Grubu Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi


20.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulunda alınan karar doğrultusunda 23.05.2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz 1 no’lu toplantı salonunda 6356 sayılı Kanuna ilişkin gündem belirleme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya;  Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika Üyeliği Dairesi, Sendikalar ve İşkolları Dairesi, Hukuk Dairesi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işçi konfederasyonları ve sendikaları temsilcileri katıldı.

Toplantıya; Hukuk Daire Başkanı Nazlı Nevin Ekinci, Sendikalar ve İşkolları Daire Başkanı Zekai Özçelik, Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika Üyeliği Daire Başkanı Fahri Deniz, işçi konfederasyonlarını temsilen TÜRK-İŞ Konfederasyonundan Av. Elif Cansu İkiel, Av. Furkan Tuncel, HAK-İŞ Konfederasyonundan Av. Hatice Kübra TOK  ve Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu, Av. Erdal Arap, DİSK Konfederasyonundan Av. Ekin SARI Akalın,  Av. Mazlum Demir katılım sağladı. İşçi sendikalarını temsilen ise HİZMET-İŞ Sendikasından Av. Kürşat Kaya, ÖZ TAŞIMA-İŞ Sendikasından Av. Nurbaki Türkay ve Çalışma Uzmanı ve Uzman Yardımcıları katıldı. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Muhittin Astarlı da toplantıda akademik danışmanlık sağladı.

Genel Müdür Yardımcımız İbrahim Akın’ın açış konuşmasıyla başlayan Üçlü Danışma Kurulunda alınan karar doğrultusunda düzenlenen 6356 sayılı Kanunun alt çalışma grubu toplantısında; katılım sağlayan sosyal taraflar ile birlikte yetki itiraz sürecinde yaşanan sorunlar, sendikal güvence konusundaki yaptırımlar ve yetki sürecinin uzamasındaki faktörler ele alındı.

Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika Üyeliği Daire Başkanı Fahri Deniz ise, yazılım güncellemesi yapılarak yetki tespit otomasyon sisteminin yeniden düzenleneceğini ve yetki sürecinde yaşanan aksaklıkların sosyal diyalog mekanizması içerisinde çözümlenebileceğini ifade etti.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun birçok yönüyle masaya yatırıldığı toplantıda, taraflar ilgili kanuna ilişkin görüş ve önerilerini sundular.

Öte yandan, bir sonraki toplantının sendikal haklar ve güvenceler gündemiyle, daha geniş bir katılımla Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda 26 Haziran 2024 tarihinde düzenlemesi kararlaştırıldı.