…
02 Haziran 2022, Perşembe Ankara

Ankara’da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi ve eğitime erişimin sağlanması toplantısı gerçekleştirildi


Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) kapsamında, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülen ve Avrupa Birliği ile ülkemiz kaynaklarıyla finanse edilen Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında, 30-31 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Eğitime Erişimin Sağlanması için Mevzuat Değerlendirmesi Çalıştayı ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Nurcan Önder’in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü, il milli eğitim müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite yetkilileri katılım sağladı. Toplantının ilk gününde, çocuk işçiliği ve çocukların eğitime yönlendirilmesine ilişkin sunumlar yapıldı; katılımcıların 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi konulu Genelgeye yönelik değerlendirmeleri alındı.

Toplantının ikinci gününde ise, Genel Müdürlüğümüz İstihdam Politikaları Daire Başkanı Suat Dede moderasyonunda, Projemiz çerçevesinde sahada yapılan faaliyetler ile projenin önemli bileşeni olan çocukların eğitime yönlendirilmesi noktasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile olası işbirliklerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, proje faaliyetlerinin gelecek planlamaları ile katılımcıların görüş ve katkıları alınarak sona erdi.