…
01 Şubat 2024, Perşembe Ankara

2024 Ocak Ayı İstatistiği Yayımlandı


Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 Ocak Ayı İşkolu İstatistikleri açıklandı.  6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Ocak ayı istatistik bilgileri 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı. Bu istatistikler, işçi sayılarındaki değişimleri ve sendika üye sayılarının dağılımını inceleyerek Türkiye iş gücünün güncel durumunu yansıtıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” gereğince işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin dağılımı gösteren istatistikler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Bu istatistikler, işçi sayılarındaki değişimleri ve sendika üye sayılarının dağılımını inceleyerek Türkiye’de işgücünün ve örgütlenmenin güncel durumunu yansıtmaktadır. Bu istatistiklerin düzenlenmesinde e-Devlet üzerinden yapılan üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimleri esas alınmaktadır. Yayımlanan bu istatistikler; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olmaktadır.

2024 yılı ilk dönemine ilişkin olan 2024-Ocak Ayı İstatistiği de 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

2024 Ocak Ayı istatistik verileri şöyledir;
-Toplam işçi sayısı 16.395.275 sendikalı çalışan sayısı ise 2.495.423’dür.
-2023 Temmuz ayında gerçekleşen % 14,76’lık sendikalaşma oranı % 15,22’ ye yükselmiştir.
-2023 Temmuz ayı istatistiğine göre toplam işçi sayısında % 0,11 oranında (18.084 kişi) düşüş olmuş sendikalı çalışan sayısında ise % 3,03 oranında (73,483) artış gerçekleşmiştir.
-2023 Ocak ayı istatistiğine göre ise toplam işçi sayısında % 1,43 oranında (231.726) artış, sendikalı çalışan sayısında ise % 7,05 oranında (164.435) artış gerçekleşmiştir.
-7 işçi konfederasyonu ve bunlara bağlı 105 işçi sendikası ile 127 bağımsız işçi sendikası faaliyet göstermektedir.
-Toplam işçi sendikası sayısı 227’den 232’ye çıkmıştır.
-2023 Temmuz ayı istatistiğinde işkolu barajını geçemeyen Öz Büro-İş Sendikası (HAK-İŞ) ve Dev Maden- Sen Sendikası (DİSK) 2024 Ocak ayı istatistiklerinde işkolu barajını aşmış ve böylece barajı aşan sendika sayısı 59’dan 61’ e yükselmiştir.
-171 sendika işkolu barajını aşamamıştır.