…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29 Kasım 2022, Salı Ankara

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile UNICEF tarafından yürütülmekte olan “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Çalışma Programı” kapsamında Çocuk Hakları ve Çalışma İlkeleri için Rehberlik ve Teftiş Stratejileri" konulu konferans düzenlendi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile UNICEF tarafından yürütülmekte olan “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Çalışma Programı” kapsamında İş Müfettişlerince Adana, Hatay, Mersin, İzmir, Konya, Bursa ve Denizli illerinde gerçekleştirilmiş olan saha çalışmalarına ilişkin sonuçların paylaşılması ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması amacıyla "Çocuk Hakları ve Çalışma İlkeleri için Rehberlik ve Teftiş Stratejileri" konulu bir konferans düzenlendi. Etkinlikte kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası kuruluşlardan 100'den fazla katılımcı yer aldı. 100'den fazla uzman ve uygulayıcı, Türkiye'de çocuk haklarını ele almanın, aile dostu politikaları iyileştirmenin ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmanın yollarını tartışmak üzere bir araya geldi.

Açılış konuşmalarında söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yaşar ATA ve UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo MARCHI; vermiş oldukları kıymetli bilgilerde özetle; “…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülmekte olan çalışmalarda; Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için iş hayatının çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarma ve çıraklık müessesesinin geliştirilmesi noktasında ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte çalışarak yol almaya kararlı oldukları…” hususunda mutabık kalmışlardır.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın ilk bölümüne geçilmiş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yaşar ATA ve UNICEF Temsilcisinin mesleki eğitime devam eden genç çalışanlar ile buluşması gerçekleştirilmiş, akabinde İş Başmüfettişi Gülcan ERİŞ ve İş Müfettişi İbrahim Onur AKÇINAR tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, İş Müfettişlerince Adana, Hatay, Mersin, İzmir, Konya, Bursa ve Denizli illerinde olmak üzere, oto sanayi, mobilya ve ağaç, tekstil ve ayakkabıcılık sektörlerinde tamamlanan “2021-2022 Çocuk İşçiliği Haritalama Çalışmalarının Sonuçları” ve saha deneyimleri detaylı olarak paylaşılmıştır. Haritalama çalışması doğrultusunda farklı sektörlerdeki çocuk hakları ve iş ilkeleri uygulamalarına ilişkin önemli verilerin elde edildiği, çalışma kapsamında 2.000'den fazla işyerinin İş Müfettişlerince ziyaret edildiği ve 900’den fazla çalışan ile temas kurulduğu vurgulanmıştır.

Konferansın ikinci bölümünde; TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz DELİBAŞ, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ, İş Müfettişi Fatih SÜTÇÜ, Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Zeren GERELİOĞLU’nun panelist olarak katıldığı ve İş Müfettişi Özgür DEMİR’in moderatörlüğünü üstlendiği “Tedarik Zincirleriyle İlgili Düzenlemelerin Türkiye’de İş Teftiş ve Çalışma Hayatına Etkisi ve Özel Sektörün Çocuk Haklarının Geliştirilmesinde Rol ve Sorumluluğu” Paneli ile İş Müfettişi Memi Serdar SURAT, Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı Suat DEDE, TESK Dış İlişkiler ve AB Müdürlüğü Başkan V. Fuat ELVAN ve UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre ÜÇKARDEŞLER’in panelist olarak katıldığı ve İş Başmüfettişi Hüseyin Buğra UYAK’ın moderatörlük görevini üstlendiği; Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde ve Çocuk Haklarının Güçlenmesinde Gelecek Planları konulu Panel düzenlenmiştir.