…
…
…
…
…
29 Kasım 2022, Salı İspanya

İş Teftişi Üzerine Üst Düzey Uluslararası Teknik Forum


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde İspanya’nın Valensiya şehrinde “İş Teftişi Üzerine Üst Düzey Uluslararası Teknik Forum” düzenlenmiştir. Söz konusu foruma Başkanlığımızı temsilen Rehberlik ve Teftiş Başkan V. Sayın Yaşar ATA başkanlığındaki heyet katılım sağlamıştır.

Bilindiği üzere; ILO tarafından İş Teftişinin Genel İlkelerine İlişkin Rehber (Guidelines on General Principles of Labour Inspection) çalışması tamamlanarak üye ülkelerin kullanımına sunulmuştur. İş Teftişinin Genel İlkelerine İlişkin Rehber ile taraflara, günümüz iş yaşamında karşılaşılan yeni zorluklar ve mevcut uygulamalara ilişkin olarak 81 ve 129 No.lu ILO Sözleşmeleri ile 20 No.lu ILO Tavsiye Kararında yer alan temel ilkeler hakkında ayrıntılı teknik rehberlik sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede, ILO tarafından uluslararası çalışma standartları çerçevesinde gösterilen tüm ilkeler, haklar ve sorumlulukları temel alarak taraf ülkelere iş teftişine ilişkin standartlar sunulmaya çalışılmaktadır.

17-18 Kasım 2022 tarihlerinde İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen “İş Teftişi Üzerine Üst Düzey Uluslararası Teknik Forum”da katılımcı ülkelerin üst düzey iş teftiş yöneticileri bir araya gelerek Rehber üzerine bilgi alışverişinde bulunma ve ülke deneyimlerini birbirlerine aktarma fırsatı bulmuşlardır. Bu kapsamda, söz konusu forumda; “İş Teftişinin Konusu ve İşlevi; İşin Geleceğine İlişkin Eğilim ve Perspektifler”, “Değişen Çalışma Dünyası Karşısında İş Teftiş Sisteminin Yapısı ve Organizasyonu”, “Daha İyi Bir Kamu Hizmeti ve Sürdürülebilir Uyumluluk için Politika ve Planlamalar”, “İş Teftiş Misyonunun Sosyal Diyalog ve İşbirliği ile Gerçekleştirilmesi”, “İş Teftiş Kaynaklarının En İyi Kullanımı İçin Politika ve Stratejiler”, “İş Teftişi ile Önleme ve Caydırma: Yetkilerin Kullanılması ve Teftiş Yöntemlerine İlişkin Karşılaştırmalı Uygulamalar” başlıklı oturumlar düzenlenmiştir. Söz konusu oturumlarda Vietnam, İrlanda, Tunus, Filipinler, Peru, İspanya, Singapur, Madagaskar, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Norveç, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Letonya, Portekiz, Moldova, Güney Afrika, Senegal, Avusturalya, Meksika temsilcilerinin ülkelerindeki mevcut uygulamalara ilişkin sunumları takip edilmiştir.

Başkanlığımız tarafından söz konusu Teknik Forum ve İş Teftişinin Genel İlkelerine İlişkin Rehber’in tetkiki neticesinde ülkemiz iş teftiş idaresinin ve teftiş sistematiğinin mevcut rehberde belirtilen ilkeler ve esaslar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca, gelecek dönemde yürütülecek teftişlerde söz konusu rehberde belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda, ülkemizde mevcut bulunan çalışma hayatına ilişkin sorunlu alanlar ve farklılaşan çalışma modellerine uyumluluğun esas tutulduğu özgün teftiş çözümlemelerinin odak haline getirilmeye devam edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.