…
24 Şubat 2021, Çarşamba Ankara

Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim Esasları


23 Ekim 2020 tarihinde Başkanlığımız ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası temsilcilerinin katıldığı “Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim Esasları” konusunda telekonferans gerçekleşmiştir.

Başkan Yardımcısı Onur BATUMAN sunumunda aşağıdaki hususlarda bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

→ Covid-19 Sebebiyle Yapılan Kısa Çalışma Taleplerinin Bildirimi ve Değerlendirilmesi
→ Hizmet Akdinin Askıda Olma Hali
→ Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi
→ Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi, Kesilmesi, Erken Sona Ermesi
→Nakdi Ücret Desteği
→ Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanma
→ İşverenlere Sağlanan Sosyal Güvenlik Prim Desteği
→ Sosyal Güvenlik Prim Desteğinden Yersiz Yararlanma
→ Pandemi Sürecinde İş Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler
→ Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti İncelemeleri
→ Yersiz Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şikâyetleri İle İlgili Teftişler

«Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetim Esasları» başlıklı bir sunum gerçekleştiren İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER ise İş Teftiş Yapısı, Önleyici Denetim Yaklaşımı, Teftiş Türleri, Teftiş Esasları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Esasları, Yaptırım Türleri, Pandemi Sürecinde İSG Teftiş Esasları konularında bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.