12 Haziran 2017, Pazartesi

İş Başmüfettişi O. Necla Kurtaran, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmiştir


İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği' nin 6. maddesinin 3. bendi uyarınca, 24.11.2000 tarihinden itibaren Kurul Başkanlığında görevli olan İş Başmüfettişi O. Necla KURTARAN’nın idari denetim işlerinin yürütülmesinden sorumlu İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi, Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.