06 Eylül 2023, Çarşamba

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÖNEMLİ UYARI


Son zamanlarda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımıza intikal eden şikâyet ve ihbarlarda;

  • Başkanlığımızda görevli İş Müfettişlerinin ad ve soyadlarını kullanmak suretiyle Başkanlığımız adına ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapan ve/veya eğitim veren,
  • Bakanlıkta görevli İş Müfettişleri için yardım adı altında para toplayan,
  • Yine İş Müfettişlerinin ad ve soyadlarını taklit ederek sahte teftiş yapmak suretiyle eksik dokümanları vb. kendisi veya danışman firmalar aracılığıyla iş takibi yapmak suretiyle giderebileceklerini beyan eden,
  • Kitap ve dergi paketlerinden birini almaları halinde Bakanlıktaki işlerinin takip edileceğini ve sorun yaşamamalarını sağlayacakları vaadinde bulunan,
  • Bakanlık veya Başkanlık telefonu olarak verdikleri şirket telefonları geri arandığında santral olarak “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı”, “İş Müfettişleri Derneğinin İştirak Şirketi”, “Mevzuat Yayınları Dağıtım Merkezi”, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Kitap Satışı” vb. telefonları açan,
  • Yukarıda bahsedilen dolandırıcılık işlemleri için fatura kesen,

dolandırıcıların bulunduğu ve bu yolla haksız menfaat sağladıkları duyumları alınmıştır.

Başkanlığımız ve Başkanlığımızda görevli İş Müfettişlerinin ücret karşılığı kitap/dergi satmaları, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeleri söz konusu olmadığı gibi herhangi bir ad altında yardım da toplamaları söz konusu değildir.

Bu nedenle, dolandırıcılık amaçlı yapılan yukarıda belirtilen konular ve benzeri hususlarda duyarlı olunması, herhangi bir ad altında yukarıda bahsedilen ve benzeri bir yöntemle para istenilmesi halinde kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmaması ve bu kişilere itibar edilmemesi, belirtilen durumlar ile karşılaşılması halinde konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve yetkili makamlara şikayette bulunulması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.