19 Ekim 2018, Cuma

KKD Test Numunesi Sayıları Hakkında Önemli Duyuru


TS EN 388:2016 standardı gereği koruyucu eldivenlerin yırtılma testi için her bir modelden 3 (üç) çift ve delinme testi için her bir modelden 3 (üç) çift olmak üzere toplam 6 (altı) çift eldiven numunesi (şahit numune dâhil) kullanılmaktadır.

Test işlemleri için yukarıda belirtilen sayılarda eldiven numunesi yeterli olup ayrıca şahit numune gönderiminin yapılmaması, yukarıda belirtilen sayıların dışında gönderim yapılması halinde fazla numunelerin iadesinin yapılmayacağı hususu önemle bilgilerinize sunulur.