20 Aralık 2021, Pazartesi

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru


Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar, nihai başarı durumlarına ilişkin bilgiye Kariyer Kapısı platformuna  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan “Sınavlarım/Mülakatlarım” kısmından erişebilecektir.

Atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların, istenilen belgeleri 24.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir.  

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adres:

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520 Çankaya / ANKARA

 

İletişim:

(0312) 296 74 57
(0312) 296 65 97
(0312) 296 71 65
(0312) 296 65 98

 

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Belge için tıklayınız.)
 2. Atama taahhüt ve başvuru formu (Belge için tıklayınız.)
 3. Mal bildirim formu (Form eksiksiz doldurulup ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (Belge için tıklayınız.)
 4. T.C. kimlik belgesi örneği
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre son 6 ayda çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı)
 6. Öğrenim belgesinin aslı veya e-devlet çıktısı veya onaylı örneği (Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
 7. Ortaokul veya dengi, lise veya dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde (hazırlık sınıfı vs.) diplomanın aslı veya onaylı örneği veya mezun oldukları kurumdan hazırlık sınıfı okuduklarına dair alacakları belgenin aslı veya onaylı örneği
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 9. KPSS sonuç belgesi
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi
 11. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olanlar için SGK tescil veya hizmet döküm belgesi
 12. Hukuk Fakültesi mezunlarından avukatlık stajı yapmış olanlar için staj belgesinin aslı veya onaylı örneği