13 Mart 2024, Çarşamba

Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Önemli Uyarı


Son zamanlarda Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal eden başvuru, şikâyet ve ihbarlardan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın çeşitli birimleri ve/veya iş müfettişlerinin isim ve unvanları kullanılarak;

  • Ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapıldığı ve/veya bunları almaları halinde Bakanlıktaki işlerinin takip edileceği vaadinde bulunulduğu,
  • İşyerlerine teftişe gelmiş izlenimi ortaya koyularak ceza tehdidiyle ve/veya tespit edilen eksikliklerin kendisi veya danışman firmalar aracılığıyla giderilebileceği vaadiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığı,
  • Bakanlığımızca düzenlendiği intibaı verilerek ücret karşılığı eğitim, toplantı, çalıştay vb. faaliyetler düzenlendiği,
  • Yardım, bağış vb. adlar altında para toplandığı,

duyumları alınmaktadır.

Söz konusu durumlarda,

  • Bakanlık veya Başkanlık telefonu olarak verdikleri şirket telefonlarını, geri arandığında santral adı altında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı”, “İş Müfettişleri Derneğinin İştirak Şirketi”, “Mevzuat Yayınları Dağıtım Merkezi”, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Kitap Satışı” vb. telefonları açtıkları,
  • Bakanlık logo ve görselleri ile personelinin unvanlarını veya bunları çağrıştıran faturalar düzenledikleri,

anlaşılmaktadır.

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ve İş Müfettişlerinin ücret karşılığı kitap/dergi satmaları, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeleri söz konusu olmadığı gibi herhangi bir ad altında yardım da toplamaları söz konusu değildir.

Bu nedenle, dolandırıcılık amaçlı yapılan yukarıda belirtilen konular ve benzeri hususlarda duyarlı olunması, herhangi bir ad altında yukarıda bahsedilen ve benzeri bir yöntemle para istenilmesi halinde kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmaması ve bu kişilere itibar edilmemesi, belirtilen durumlar ile karşılaşılması halinde konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve yetkili makamlara şikayet edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.