29 Mart 2024, Cuma

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP II) (Hibe No.: TF0B7815) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Sistem Merkezi Yedekleme Cihazı ve Yazılımı Mal Alımı İhale No: FRIT2-MOLSS-WB-M-07


Avrupa Komisyonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa ve Orta Asya için Dünya Bankası Ortaklık Programı Programatik Tek Donör Vakıf Fonu için bir mali çerçeve ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (Proje) finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu finansman tutarının bir bölümünün, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Sistem Merkezi Yedekleme Cihazı ve Yazılımı Mal Alımı sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları malın temini için, Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren doksan gün (90) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Amerikan Doları (USD) veya Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilebilir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

Teklifler kapalı zarf içerisinde en geç 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14:00’a kadar İdare’nin aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Geç teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 18 Nisan 2024 tarihi saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

 

FRIT2-MOLSS-WB-M-07 Nolu İhale/Teklif Vermeye Davet (TVD) İçin Tıklayınız...

FRIT2-MOLSS-WB-M-07 Nolu İhale/Teklif Vermeye Davet (TVD) Ekleri İçin Tıklayınız...

FRIT2-MOLSS-WB-M-07 Nolu İhale/Kazanan Bildirimi İçin Tıklayınız…

 

Adres:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Adresi: Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:29 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 296 62 56

Faks: 0 (312) 296 18 74

Elektronik Posta (e-mail) : ihale.isdep2@csgb.gov.tr