27 Şubat 2024, Salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Olarak Atanmaya Hak Kazanana Adaylara İlişkin Duyuru


Bakanlığımızda 20.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen sözleşmeli programcı ve çözümleyici sınav sonuçları belirlenmiş olup adaylar sınav sonuçlarına, kariyer kapısı işe alım platformuna  ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan “Sınavlarım/Mülakatlarım” kısmından görüntüleyebilirler.

Atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların, istenilen belgeleri en geç 08.03.2024 tarihine (mesai bitimine) kadar eksiksiz olarak şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. 

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara başka bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Adres:

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520 Çankaya / ANKARA

İletişim:

(0312) 296 61 48
(0312) 296 74 66

(0312) 296 60 52

İstenilen Belgeler:

 1. Atama Başvuru ve Beyan Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)
 2. Yerleştirmeye esas KPSS sonuç belgesi
 3. Kimlik fotokopisi ve Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre son 6 ayda çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı)
 5. E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),
  • Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  • Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
 6. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için
 7. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir)
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir. (Askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesi eklemesi gerekmektedir.)
 9. Mal bildirim formu (Form eksiksiz doldurulup ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi
 11. Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler
  • E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),
  • Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

Belge Örnekleri

ÇSGB Atama Başvuru ve Beyan Formu (Tıklayınız)

Mal Bildirim Formu (Tıklayınız)