22 Şubat 2022, Salı Ankara, Türkiye

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022-1 EKPSS sonucuna göre Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru


ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022-1 EKPSS sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna yerleştirilen adayların istenilen belgeleri 11.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir.
Duyurulur.

 

Adres:
Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520 Çankaya / ANKARA


İletişim:
0312 296 74 57
0312 296 71 65
0312 296 65 97
0312 296 59 24
0312 296 65 98

İstenilen Belgeler:

1. Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Dilekçe (Belge için tıklayınız.)
3. Atama taahhüt ve başvuru formu (Belge için tıklayınız.)
4. Mal bildirim formu (Form eksiksiz doldurulup ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (Belge için tıklayınız.)
5. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (Barkotlu)
6. Öğrenim belgesinin onaylı örneği
7. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)
8. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
9. Erkek adaylar için; Askerlik Durum Belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi)
10. Adli sicil belgesi
11. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu,
12. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi