24 Ocak 2022, Pazartesi

2021 Yılı Ek Ödemeleri ile 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru


Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı   Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesi

(1)Aylık Farkı Ödemesi;

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

  • Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
  • Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
    • Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
    • Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
    • Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

          (2) 2021 Yılı Ek Ödemesi;

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL’dir.

Maluliyet Derecesi

Ödenecek Tutar (TL)

1

9.417,80

2

8.476,02

3

7.298,80

4

6.592,46

5

5.886,13

6

5.179,79

 

5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek             27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.