13 Mart 2023, Pazartesi

Kuruma Borcu Olan Özel Sağlık Hizmeti Sunucusunun Devri Halinde Sözleşme İmzalanmayacağına İlişkin Duyuru


Sosyal Güvenlik Kurumu ile Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları arasında imzalanan 2023 yılı sözleşmesinin 15.7 numaralı maddesine göre; hangi şekilde devralındığına bakılmaksızın, devralınan bir sağlık hizmeti sunucusunun Kuruma borcu olması halinde, bu borç ödenmeden yeni sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.