17 Mart 2023, Cuma

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu


30 Ocak 2023-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bakanlığımız görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına adaylar, https://aes.csgb.gov.tr/ adresinden erişilebilir.

Sözlü sınav sonuçlarına 5 iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilirler. Usulüne uygun yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip nihai başarı durumu ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere duyurulur.