20 Ekim 2023, Cuma

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP II) Kapsamında “Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü UPS ve Ağ Dağıtım Odası Tamirat ve Taşınma İşi” İhale Duyurusu İhale No.: FRIT2-MOLSS-WB-Y-03


20.10.2023

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa ve Orta Asya için Dünya Bankası Ortaklık Programı Programatik Tek Donör Vakıf Fonu için bir mali çerçeve ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu finansman tutarının bir bölümünün Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü UPS ve Ağ Dağıtım Odası Tamirat ve Taşınma İşi sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları işin yapımı için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren altmış gün (60) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilecektir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

 

Teklifler kapalı zarf içerisinde en geç 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 14:00’a kadar İdare’nin aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Geç teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste isteklilerin temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Adres:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

İSDEP İhale ve Finans Birimi

Adresi: Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:29 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 296 62 56

Faks: 0 (312) 296 18 74

Elektronik Posta (e-mail) : ihale.isdep2@csgb.gov.tr

 

FRIT2-MOLSS-WB-Y-03 Nolu İhale/Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı İçin Tıklayınız...

07.11.2023 - FRIT2-MOLSS-WB-Y-03 Nolu İhale/Sonuç Bildirimi İçin Tıklayınız...