23 Mayıs 2022, Pazartesi

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)


Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesinin (Proje) finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır.  İşbu ihale, sözleşme kapsamındaki harcamalar bu hibe fonundan karşılanacaktır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü aşağıda ayrıntıları bulunan malların temin ve teslimi için üç ihale paketi (Lot) kapsamında ihaleye çıkmıştır. Bu satınalma işlemi Dünya Bankası’nın (Temmuz 2016 tarihli-Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de revize edilen- “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” Ek XII, Madde 5 ihale usul ve esasları doğrultusunda, Ulusal Rekabete Açık Teklif Vermeye Davet (RFQ) ihale yöntemiyle yapılacak olup, İdare ilgilenen firmaları kapalı zarflı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.

 


Lot No

İhale Paketi (Lot) Adı ve

Kısa Açıklaması

Birim

Miktar

 Lot 1

100 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ve Tesisat İşleri

Adet

1

Lot 2

10 kVA Gücünde Modüler Rack Tipi Paralel Yedekli Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)

Adet

2

Lot 3

50 kVA Standby Çıkış Gücünde Otomatik ve Ses İzolasyon Kabinli Dizel Jeneratör Grubu

Adet

1

 

Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü süreyle geçerli olmalı ve teklif para birimi TL veya USD cinsinden aşağıda belirtilen adrese 07.06.2022 Salı günü saat 11:00’a kadar teslim edilmelidir. Bu iş için Geçici Teminat Mektubu istenmeyecektir. Lot 1: 100 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ve Tesisat İşleri kapsamında muhtemel Teklif Sahiplerinin, masrafları, sorumluluğu ve riskleri kendilerine ait olmak üzere, mevcut elektrik tesisatını incelemesi, ihaleye girmek ve sözleşme imzalamak üzere gerekebilecek her türlü teknik ve imalatlara yönelik bilgiyi edinmeleri gerekmekte olup, Teklifleri ile birlikte “Yer Görme Belgesi”ni sunmaları zorunludur.

İlgilenen firmalar, www.csgb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr/uigm web sitelerinin duyurular bölümünden detaylı ilan metnine ve ihale ile ilgili şartnameye ulaşabilir. Teklif verecek firmalar aşağıdaki adresten ihale dokümanını, teknik şartnameyi ve UPS tesisat projesibi ücretsiz olarak temin edebilirler. 

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

İSDEP Satınalma ve Finans Birimi

Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No: 29 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 296 63 18

Elektronik Posta: ipek.kovanci@csgb.gov.tr

Web Sitesi: www.csgb.gov.tr/uigm

 

Doküman Detayları İçin Tıklayınız...

 

01 Haziran 2022, Çarşamba

FRIT-MOLSS-WB-M-04-03 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de güncellenen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda ihalesi yapılacak olan mal alımı ihalesinde 01.06.2022 tarihinde zeyilname yapılmıştır. İstekli firmaların, teklif dosyalarını zeyilnameyi dikkate alarak hazırlamaları önemle rica olunur.

1 Sıra Nolu Zeyilname Detayları İçin Tıklayınız…

 

 

01 Haziran 2022, Çarşamba

FRIT-MOLSS-WB-M-04-03 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de güncellenen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda ihalesi yapılacak olan mal alımı ihalesine ilişkin İsteklilerin yönelttiği sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Açıklama Notu 01 İçin Tıklayınız…