…
01 Ekim 2020, Perşembe Ankara, Türkiye

Türkiye-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Ekim 2020 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girdi


23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülke arasında 9 Mart 1987 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile bu anlaşmanın tadil edilmesine yönelik olarak 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanan Ek Anlaşma yürürlükten kalktı.

23 Şubat 2017 tarihli yeni sosyal güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigortalılarına aşağıdaki ilave haklar sağlanıyor:

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni Anlaşma ile kişisel uygulama kapsamı, “vatandaşlık” esasından “sigortalı” esasına geçmiştir. Böylece T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığı bulunmayan sigortalılar da Anlaşma hükümlerinden yararlanabilecektir.

İKİ ÜLKE SİGORTALILARININ DİĞER ÜLKEDE BULUNDUKLARI SIRADA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI KOLAYLAŞTIRILDI

5510 sayılı Kanunun 4/1-b (Bağkur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan kişilerin sağlık sigortası kapsamında aynî ve/veya nakdî (sağlık) yardımlarından yaralanmak için belirli bir sigortalılık süresi gerekiyorsa KKTC mevzuatına tabi olarak geçmiş olan sigortalılık sürelerinin, aynı zamana rastlamamak koşuluyla, Ülkemiz mevzuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

4/1-b ve c kapsamında sigortalı olan kişiler de 4/1-a (SSK) sigortalılarında olduğu gibi KKTC’de bulundukları sırada sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

Sigortalılar ile aile fertleri, sigortalının geçici görevli olarak diğer ülkede bulunması halinde acil hal şartı aranmaksızın sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

HİZMET BİRLEŞTİRMELERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Cenaze ve işsizlik yardımlarının sağlanmasında iki ülkede geçen sigorta sürelerinin birleştirilmesi imkânı getirilmiştir.

Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarında iki ülkedeki sigorta sürelerinin birleştirilmesine rağmen yardımlara hak kazanmayan sigortalılara aylık bağlanmasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmış üçüncü ülkelerdeki sigortalılık sürelerin de dikkate alınmasına olanak sağlanmaktadır.

İŞVERENLERİMİZE SAĞLANAN YENİ HAKLAR

4/1-b sigortalıları da KKTC’de işlerini yürüttükleri sırada iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarından yararlanabilecektir.

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b kapsamındaki sigortalılar da geçici olarak diğer ülkede bulunmaları halinde 180 güne kadar kendi ülke sigortalısı olmaya devam edebilecektir. Böylece 4/1-b sigortalılarının diğer akit tarafta geçici süreli çalışması durumunda bu çalışmalarından dolayı iki tarafta da prim ödemesinin önüne geçilmiş olacaktır.