…
…
…
…
…
…
…
…
…
12 Mayıs 2023, Cuma

ILO ile Bakanlığımız, Kanıta Dayalı Politika Belirleme Eğitimi Düzenledi


“İnsana Yakışır İş için Kanıta Dayalı Politika Belirleme Ulusal Eğitimi” Bakanlığımız ile ILO Türkiye Ofisi ve Araştırma Birimi işbirliğinde 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında verilen “İnsana Yakışır İş için Kanıta Dayalı Politika Belirleme Ulusal Eğitimi” Bakan Yardımcımız Dr. Adnan Ertem, ILO Türkiye Ofisi Direktörü Giovanni Di Cola ve ILO Araştırma Departmanı-Eğitim Birimi Başkanı Naren Prasad’ın açılış konuşmaları ile başladı. Bakanlığımız ilgili birimlerinden uzmanların yanı sıra işçi ve işveren örgütlerinden uzmanların katılımıyla düzenlenen eğitim beş gün sürdü.

Bakanlığımızca talep edilen ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen eğitim ile ülkemizde hükümet ve sosyal tarafların (işçi ve işveren örgütlerinin) insana yakışır iş konularına ilişkin olarak politika belirleme, politika savunuculuğu veya politikaları etkileme alanında kanıtları (araştırma, veriler, iyi uygulamalar) daha iyi kullanma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çeşitli araştırma yöntemleri, analitik araçlar, veritabanları, verilerin yorumlanması, kanıtların değerlendirilmesi ve sentezlenmesi ve kanıtların daha iyi iletilmesi gibi yöntemleri kapsayan eğitimde kayıtdışılık, sosyal koruma, asgari ücret, göç hareketleri, platform çalışanları gibi konularda katılımcıların politika önerileri geliştirme becerilerine yönelik uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda katılımcılar, kendi seçtikleri bir konuda politika bilgi notu hazırlayarak diğer katılımcılara sundu.

Bakanlığın çeşitli birimleri ile işçi ve işveren örgütlerinden toplam 27 kişinin katıldığı eğitim programı, 12 Mayıs 2023 tarihinde Bakanlığımızda düzenlenen kapanış oturumu ile sona erdi.