…
…
…
…
…
…
06 Temmuz 2023, Perşembe

Bakanlığımız yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi, deprem sonrası çalışmalar konusunda bir araya geldi.


Ankara’da gerçekleştirilen BM Ülke ekibi toplantısında Genel Müdürümüz Oğuz Tuncay başkanlığındaki Bakanlığımız heyeti depremden etkilenen illerde ekonomik ve sosyal inşa çalışmaları hakkında BM Ülke Ekibi ile görüş alışverişinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi (UNCT), 6 Temmuz 2023 tarihinde Ankara'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi binasında gerçekleştirilen düzenli UNCT toplantısında, bu hafta Bakanlığımız temsilcilerini ağırladı.

Toplantıya, BM kuruluşları temsilcileri ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilcilerden oluşan geniş bir heyet katıldı.

Genel Müdürümüz Oğuz Tuncay, Bakanlığımızın sadece çalışma hayatı ile ilgili değil, çeşitli BM kuruluşlarının yetki alanına giren tüm konuları ele aldığını hatırlattı. Tuncay, “Bakanlık ve BM, yalnızca depreme müdahale konusunda değil; çocuklar, göçmenler, kadınlar ve engelliler dâhil olmak üzere birçok alanda daha fazla iş birliği yapmak için el ele çalışıyor” dedi.

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de BM kuruluşlarının depremlerden kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar ve zorlukları ele alma çabalarına olan bağlılığını ve teknik desteğini yineledi.  Rodriguez, "İyileşme çerçevemizi dört sütun etrafında inşa ediyoruz. Devam eden insani ihtiyaçlar, ekonomik iyileşme, sosyal hizmetler ve sosyal kalkınma ve dayanıklılık ile sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın daha zor olacağını biliyoruz, ancak ortaklığımızın ve taahhüdümüzün gücüne inanıyoruz” dedi.

ILO Türkiye Ofisi Geçici Direktörü Giovanni di Cola ise ILO'nun BM, ulusal ve yerel makamlarla işbirliği içinde toparlanma sürecine ilişkin olarak insana yakışır ve sürdürülebilir işler, iş sürekliliğini sağlayan emeğe dayalı programlar ve sosyal diyaloğun kilit aktörleri olarak sosyal tarafları desteklemeye odaklandığını ifade etti.

Katılımcılar, toparlanma sırasında ve sonrasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için işbirliğini güçlendirme gereğini vurgulayarak toplantıyı sonlandırdı.