…
…
…
…
…
19 Nisan 2024, Cuma

Azerbaycan Heyetinin Bakanlığımızı Ziyareti


Bakanlığımız ve Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı arasında devam eden güçlü ve yapıcı işbirliği çerçevesinde 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı, Devlet İş Teftiş Kurumu ve Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonunun temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.


Bu ziyaret kapsamında Ülkemiz tarafından hali hazırda onaylanmış bulunan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 155 ve 187 sayılı ILO Temel Sözleşmelerinin onaylanması, raporlanması, iç mevzuata aktarılması ve uygulanması ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve iş teftiş sistemi konularındaki bilgi, deneyim ve tecrübelerimiz Azerbaycan heyeti ile paylaşılmıştır. Azerbaycan heyeti de kendi ülkelerindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. Bu karşılıklı bilgi alışverişi, her iki ülkenin iş sağlığı ve güvenliği alanında karşılaştığı zorlukları anlama ve muhtemel işbirliği alanlarını tespit etme konusunda önemli bir adım teşkil etmiştir.


Ziyaret çerçevesinde gerek Genel Müdürlüğümüzün gerekse de Bakanlığımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet yürüten Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin yetkili uzman ve iş müfettişleri tarafından bilgilendirme sunumları yapılmış, işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. Böylece, Azerbaycan heyeti Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarını yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur.