…
…
26 Ekim 2019, Cumartesi

Anvers İmamı Buharı Camiinde Vatandaşlarımızla Yapılan Toplantı


T.C. Anvers Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda Belçika Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Anvers Şubesince gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anvers İmamı Buhari Camii Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Brüksel Çalışma ce Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce, Bakanlığımızın görev alanına giren konuların yanı sıra 2014 tarihli Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması ile getirilen yenilikler (diğer akit ülkesinde bulunma halinde sağlık yardımlarından yararlanma, memur ve serbest çalışanların Sözleşme kapsamına alınması, aile (çocuk) yardımları...)   ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da yapılan son değişiklikler (borçlanma tutarının hesaplanması, sigortalılık statüsünün tespiti, başvurulacak kuruluş ve birimler) hakkında vatandaşlara genel bilgi verildi.

Toplantı vatandaşlardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.