…
08 Şubat 2022, Salı Ankara

YOİKK Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi, 8 Şubatta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Çetin Ali Dönmez başkanlığında toplandı.

YOİKK 2021 Yılı Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumları ile 2022 Yılı Eylem Planına yönelik önerilerin değerlendirildiği toplantıda, Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Çalışma Hayatı Çalışma Grubu faaliyetleriyle ilgili olarak Bakan Yardımcımız Opr. Dr. Ertuğrul Soysal tarafından bilgi verildi. 2021 Yılı Eylem Planında, Çalışma Grubu sorumluluğunda tanımlanmış olan “uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlenmesi” eyleminin, öngörülen dönemde gerçekleştirilmiş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda, 2022 yılı YOİKK Eylem Planına ilişkin eylem önerilerinin ise çalışma gruplarınca değerlendirilmesine karar verildi. Yeni dönem eylem planları, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek YOİKK toplantısında nihai hale getirilecek.