07 Ocak 2022, Cuma

Kamu Çerçeve Protokolüne İlişkin Duyuru


Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve önleyici tedbirler almak, ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. 

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün uygulanmasına ilişkin 07.01.2022 tarihli genel yazı ilgili kamu kurumlarına gönderilmiştir.

Buna göre;

Kamu kesiminde uygulanmak üzere 6356 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi uyarınca yürürlüğü 2021-2022 dönemi olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü 11.08.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Kanunun Ek 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları (üniversiteler dâhil) Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uymakla yükümlüdür.

Bu bağlamda, 11.08.2021 tarihinden önce imzalanmış olan ve yürürlük süresi çerçeve protokolü dönemine rastlayan toplu iş sözleşmelerinin 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uyum sağlamasını teminen tarafların ek protokol ile değişiklik yaparak uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerini Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümlerine uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.

Kapsamdaki kamu idaresi yetkililerince çalışanların mağduriyet yaşamamasını teminen gerekli hassasiyet gösterilmelidir.