04 Eylül 2020, Cuma

COVID 19 tedbirleri kapsamında fesih kısıtlaması ve nakdi ücret desteğinin süresi 2 ay uzatıldı


16/4/2020 tarihli düzenlemeyle 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Maddede, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, düzenlemede belirtilen durumlar dışında, işveren tarafından feshedilemeyeceği ancak bu süreçte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmektedir. Pandeminin yol açtığı ekonomik güçlüklerin istihdama olumsuz yansımasını engellemek, işçi ve işverenleri destekleyerek işin devamlılığını sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshini kısıtlayan ve ücretsiz izin uygulamasının önünü açan söz konusu düzenlemenin süresi, 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2 ay uzatılmıştır. Tekrar uzatılmaması halinde düzenlemenin süresi 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir.

Belirtilen süre uzatımına paralel olarak, işveren tarafından tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarılan işçilerin karşı karşıya kalacağı gelir kaybının yaratacağı sıkıntıları hafifletmek üzere düzenlenmiş olan nakit ücret desteğinin süresi de uzamıştır. Buna göre, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve söz konusu fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmeye devam edilecektir.