…
…
…
…
…
…
11 Aralık 2023, Pazartesi

Grup Başkanlıkları Yöneticileri ile Toplantı Düzenlenmiştir


04-08 Aralık 2023 tarihlerinde Rehberlik ve Teftiş Başkanımız Bekir AKTÜRK’ün başkanlığında Bakanlığımız Reşat Moralı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcıları Erol GÜNER, Resül YILMAZ, Davut SEYHAN, Faruk SEVEN ve Kutay SUBAŞI ile Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları yöneticileri katılmıştır.

Başkanımız AKTÜRK yapmış olduğu açılış konuşmasında; iş teftişinin etkinliğinin arttırılarak işyerlerinin mevzuata uyumuna katkı sağlamaya yönelik belirlenen tedbirlere ve teftiş görevini ifa eden müfettişlerin teftiş sürecinde ihtiyacı olan bilgilere ulaşımını kolaylaştıracak yeniliklere ilişkin bilgi vererek Grup Başkanlıkları yöneticilerinin görüşlerini almıştır.

Açılış konuşmasının ardından 5 gün boyunca yapılan toplantılarda; 2023 yılında gerçekleştirilen teftişler ile 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan teftişlere ilişkin yapılan sunumların ardından değerlendirilmelerde bulunulmuş, dilekçe değerlendirme ve teftiş programlarının daha kaliteli bir sistem ile gerçekleştirilmesi ile rapor değerlendirme süreçlerine ilişkin analiz ve değerlendirmeler hakkında sunumlar yapılmıştır.

Başkanımız AKTÜRK, 08 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu kapanış konuşmasında, Başkanlığımızın etkinliğinin, itibarının ve kapasitesinin arttırılması yönünden yapılan toplantının faydalı olduğunu belirterek toplantının hazırlanmasında emeği geçen Başkan Yardımcılarına ve Grup Başkanlıkları yöneticilerine teşekkür etmiştir.