11 Ağustos 2022, Perşembe

Sözleşmeli Destek Personeli Yerleştirme Duyurusu


Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli destek personeli alımı için 19-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

Adaylar başvuru sonuçlarını, kariyer kapısı işe alım platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

Gruplar itibarıyla asıl olarak belirlenen en düşük puanlı adayın KPSS puanı aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Grup No

Grup Adı

Asıl Olarak Yerleştirilen En Düşük Puanlı Adayın KPSS Puanı

1. Grup

Destek Personeli (Temizlik)

86,57611

2. Grup

Destek Personeli (Bahçe Bakım)

69,73448

3. Grup

Destek Personeli (Aşçılık)

72,95759

4. Grup

Destek Personeli (Elektrik)

82,23325

5. Grup

Destek Personeli (Kaynak)

78,5869

6. Grup

Destek Personeli (Tesisat)

78,35353

 

Atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların, istenilen belgeleri 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında (26 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520

Çankaya / ANKARA

 

İletişim:

(0312) 296 62 32

(0312) 296 62 04

 

Teslim Edilecek Belgeler:

1- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

2- E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),

a)Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

  1. b) Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

4- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

5- Kimlik fotokopisi,

6- KPSS Sonuç Belgesi,

7- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

a- E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),

b- Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek İçin Tıklayınız.)

9- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

10- 3 adet vesikalık fotoğraf,

11- Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.