16 Aralık 2021, Perşembe

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Sonucuna Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru


Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen sınav sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarına asil olarak yerleşen adayların aşağıda istenilen belgeleri 28.12.2021 tarihine (mesai bitimine) kadar eksiksiz olarak şahsen ya da posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

  • Kimlik fotokopisi,
  • Öğrenin belgesinin onaylı örneği (noter onaylı veya aslının ibrazı halinde Bakanlıkça onaylanacak örneği) veya E-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi (Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi)
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Askerlik çağında bulunan erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Atama Başvuru ve Beyan Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)
  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)
  • Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
  • SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu)

 

Adres:
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 296 62 04 - (0312) 296 62 32