10 Şubat 2023, Cuma

Doğal Afet Bölgesinde Alınan Önlemler Kapsamında Çalışma Hayatının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru


06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen ve bölgedeki 10 ilimize büyük hasarlar veren depremler vatandaşlarımızı ve çalışma hayatını olumsuz etkilemiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla depremden etkilenen bölgede gerekli müdahaleleri yapmakta ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma sarf etmektedir.

Bu kapsamda 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Karar ile Anayasamızın 119 uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununu 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde 08/02/2023 tarihi itibarıyla üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş ve bu iller afet bölgesi olarak belirlenmiştir.

Tüm bu kararlar doğrultusunda, Bakanlığımızın asli görevleri arasında olan çalışma hayatının düzenlenmesi, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması için kolaylaştırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması ve ilgili mevzuatın uygulanmasının gereği gibi izlenebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen illerde olağanüstü hal süresince;

1 . 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 42 ve 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik" ve anılan Kanunun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” hükümleri gereğince yukarıda sayılan illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin görevli makam olarak yürüttükleri işlemlere ilişkin hak düşürücü sürelerin işletilmeyeceği,

2. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan üyelik işlemleri ile bu genelgenin birinci maddesi kapsamı dışındaki işlemlerin devam etmesinin uygun olacağı,

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Deprem Kapsamında Alınan Önlemler Hk.