09 Şubat 2024, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Büro ve Destek Personeli Olarak Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru


Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli alımı için 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

Adaylar başvuru sonuçlarını, kariyer kapısı işe alım platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

Gruplar itibarıyla asıl olarak belirlenen en düşük puanlı adayın KPSS puanı aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Grup No

Grup Adı

Asıl Olarak Yerleştirilen En Düşük Puanlı Adayın KPSS Puanı

1. Grup

Büro  Personeli

87,5455

2. Grup

Büro  Personeli

79,94095

3. Grup

Büro  Personeli

79,28785

4. Grup

Büro  Personeli

85,20331

5. Grup

Büro  Personeli

84,17388

6. Grup

Büro  Personeli

87,1624

7. Grup

Büro  Personeli

75,22211

8. Grup

Büro  Personeli

80,26729

9. Grup

Büro  Personeli

82,79646

10. Grup

Büro  Personeli

71,75933

11. Grup

Büro  Personeli

78,21512

12. Grup

Büro  Personeli

83,88678

13. Grup

Büro  Personeli

81,56357

14. Grup

Büro  Personeli

78,82384

15. Grup

Büro  Personeli

69,13128

16. Grup

Büro  Personeli

81,04322

17. Grup

Büro  Personeli

76,90472

18. Grup

Büro  Personeli

70,3911

1. Grup

Destek Personeli (Garson)

78,56149

2. Grup

Destek Personeli (Garson)

77,77001

3. Grup

Destek Personeli (Aşçı)

78,78128

4. Grup

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

89,72143

5. Grup

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

87,27615

6. Grup

Destek Personeli (Temizlik Personeli/ Bulaşıkçı)

82,04566

7. Grup

Destek Personeli (Teknik Personel/ Fayansçı/Boyacı)

70,16314

8. Grup

Destek Personeli (Teknik Personel/ Kaynakçı)

76,02776

9. Grup

Destek Personeli (Teknik Personel/Elektrikçi)

84,99657

10. Grup

Destek Personeli (Teknik Personel/ Tesisatçı)

72,7452

 

 

 

Atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların, istenilen belgeleri en geç 23.02.2024 tarihine (mesai bitimine) kadar eksiksiz olarak şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520

Çankaya / ANKARA

 

İletişim:

(0312) 296 61 48
(0312) 296 74 66

(0312) 296 60 52

 

İstenilen Belgeler:

 1. Atama Başvuru ve Beyan Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)
 2. Yerleştirmeye esas KPSS sonuç belgesi
 3. Kimlik fotokopisi ve Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre son 6 ayda çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı)
 5. E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),
  • Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  • Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
 6. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)
 7. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir)
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir. (Askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesi eklemesi gerekmektedir.)
 9. Mal bildirim formu (Form eksiksiz doldurulup ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi
 1. Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler
  • E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),
  • Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

 

Adres:

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520 Çankaya / ANKARA

İletişim:

(0312) 296 61 48
(0312) 296 74 66

(0312) 296 60 52

 

Belge Örnekleri

ÇSGB Atama Başvuru ve Beyan Formu(Tıklayınız)

Mal Bildirim Formu(Tıklayınız)