27 Ekim 2023, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

 

Bakanlığımız kadrolarında görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır. 

Görevde yükselme yazılı sınavı Bakanlığımızca 28/12/2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. (Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.)

 

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

Ek-1: Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)

Ek-2: Engel Bilgi Formu (Tıklayınız)

 

 

Görevde yükselme sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak ve tebligat niteliğinde olacaktır. 

İlgililere duyurulur.