11 Nisan 2023, Salı

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru


Bakanlığımızda 20-21 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar, nihai başarı durumlarına ilişkin bilgiye Kariyer Kapısı platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan “Sınavlarım/Mülakatlarım” kısmından erişebilecektir.

Atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların, istenilen belgeleri 20.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adres:

Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520

Çankaya / ANKARA

 

İletişim:

(0312) 296 62 04

(0312) 296 74 57

(0312) 296 71 65

 

 

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Belge için tıklayınız.)
 2. Atama Başvuru ve Beyan Formu (Belge için tıklayınız.)
 3. Mal bildirim formu (Form eksiksiz doldurulup ön ve arkası tek sayfada yer alacak şekilde imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (Belge için tıklayınız.)
 4. Kimlik fotokopisi ve Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre son 6 ayda çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı)
 6. Öğrenim belgesinin onaylı örneği (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) (Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 7. Ortaokul veya dengi, lise veya dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde (hazırlık sınıfı vs.) diplomanın onaylı örneği veya mezun oldukları kurumdan hazırlık sınıfı okuduklarına dair alacakları belgenin aslı veya onaylı örneği
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir. (Askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesi eklemesi gerekmektedir.)
 9. KPSS sonuç belgesi
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi
 11. SGK Hizmet Döküm Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)