…
…
…
…
…
…
16 Kasım 2023, Perşembe Ankara, Türkiye

Bakan Işıkhan, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri Konferansı”na Katıldı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı kapsamında İŞKUR, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde 16-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençler’ e (NEET) Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri Konferansı” na katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, ‘Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Yer Alan Gençlere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri’ temasıyla düzenlenen konferansın ev sahipliğini yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürecin en başından beri inisiyatif alması gereken bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere bu gerçeği birebir temaslarla ifade edip, tarihin ve medeniyetin yüklediği sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Gerek insani ve acil yardımlar noktasında, gerekse diplomatik girişimlerle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bütün dünya ülkelerinden de insani olarak beklediğimiz yaklaşım budur. Zira bu konu; herhangi bir dinin ya da ırkın konusu değil, doğrudan insanlığın,  vicdanın, merhametin konusudur.”

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini tecrübe ettiğine değinen Işıkhan, hızla gelişen teknolojinin, her an değişiklik gösteren finansal piyasaların ve işgücü piyasalarının, artan insan ve işgücü hareketliliğinin dünyada yaşanan radikal değişim alanlarından yalnızca birkaçı olduğunu kaydederek, “Diğer taraftan bu değişimi tetikleyen küresel hadiselerin etkileri de halen devam etmektedir. Özellikle COVID -19 pandemisi ve sonrasında yaygınlaşan esnek çalışma biçimleri ile işgücü piyasasının yeniden şekillenmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Ülkeler makroekonomik temelde işsizlik ve beceri uyum problemi ile mücadele ederken, gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“NEET Olgusu Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Değerlendirilmelidir”

Bakan Işıkhan, son yıllarda sık sık karşılaşılan beceri uyum problemi, deneyim eksikliği,  eğitimden istihdama geçişteki sorunlar ve mesleki eğitimdeki eksiklikler başta olmak üzere işsizlik riskini artıran pek çok neden bulunduğunu belirterek, şunları aktardı:

“Birçok nedenle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan NEET kavramı uluslararası boyutta önemi giderek artan bir sorun haline dönüşmüştür. Bugün dünya genç nüfusu 2 milyara yaklaşmış durumda. Dolayısıyla, dünya nüfusunun neredeyse 4’te birine tekabül eden bu oran,  genç istihdamı üzerinde daha büyük bir hassasiyetle çalışmamızı gerekli kılıyor. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır. NEET gençler, genç işsizlerin önemli bir bölümünü temsil etmekle birlikte, NEET oranı genç işsizliği oranından daha geniş bir kavramdır. Bu bakımdan, birçok ülke hala NEET olgusuyla mücadele ederken bunu genç işsizliğinden ziyade bir sosyal politika sorunu olarak değerlendirmektedir.”

“NEET İçin Özel Olarak Geliştirilmesi Gereken Politikalar ve Programlar Karşılıklı Paylaşım Temelinde Geliştirilmelidir”

Genç işsizliğinin toplumsal sonuçlar açısından çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirten Işıkhan, “NEET’lerin gençler içinde işgücü piyasasıyla bağları kopmuş ve umudu kırılmış insanlardan oluşma potansiyeli bu gruba ulaşma zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, özellikle NEET’lere özel olarak geliştirilmesi gereken politikaların ve programların uluslararası paydaşlarımızla birlikte ele alınarak karşılıklı paylaşım temelinde geliştirilmesi öncelikli hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

“NEET PRO ile Gençlerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Zorluklara Daha Geniş ve Sistematik Bir Bakış Açısı Getirme Amacını Taşıyoruz”

Bakan Işıkhan, NEET'lerin işgücü piyasasına geçişini desteklemek için hayata geçirilen “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı’nı (NEET PRO)” önemli bir paylaşım alanı olarak gördüklerine vurgu yaparak, “Proje ile gençlerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklara daha geniş ve sistematik bir bakış açısı getirme amacını taşıyoruz. Konferansımızla birlikte önemli sonuçlar ortaya çıkacağına ve etkinlik boyunca ülkelerin paylaşacağı deneyimler ve öğrenilmiş derslerle bu alandaki kapasitemizi geliştirecek önemli katkılar sunulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Nitelikli İşgücü Yetiştirme, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Çalışmaya ve Örnek Olmaya Devam Edeceğiz”

İŞKUR’un, 2003 yılında Birliğe katıldığını, 2012 yılında Avrupa Bölgesi’ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiğini ve 2015-2018 dönemi için Başkanlık görevini üstlendiğini anımsatan Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreç boyunca kurumumuz, Birliğe önemli katkılar sunmuş, çeşitli stratejik görevler yürütmüş ve yaptığı iş birlikleri ile tüm taraflar gibi bu çalışmalardan önemli faydalar görmüştür. Elbette bu yüzyılın en güçlü küresel aktörleri arasında yer alma hedefine sahip bir ülke olarak bu alandaki gelişim seviyemizi yeterli görmüyoruz. Kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla Bakanlık olarak; gençler ve kadınlar gibi kırılgan gruplar başta olmak üzere nüfusumuzun tamamına yönelik nitelikli işgücü yetiştirme, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz için; emeğin, üretimin,  istihdamın ve refahın yüzyılı yapma gayretindeyiz.”

Işıkhan, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen süreçte de başta çalışma hayatı olmak üzere ulusal ve uluslararası her sorun alanının çözüm merkezi olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği ülkeleri olarak, sürekli öğrenme ve gelişme olanaklarını yakalayarak mevcut potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirmenin önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, “Bu potansiyeli fark ettirecek ve harekete geçirecek bu tür uluslararası iş birliği mekanizmalarını işletmek ve takip etmek hepimizin öncelikli görevidir. Ancak bu sayede hem ulusal hem de küresel ölçekte insanlığın geleceğini etkileyecek her bir sorun alanını, iş birliği, akıl birliği ve güç birliğiyle herkesin lehine olacak şekilde çözebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 16-17 Kasım tarihlerinde sürecek olan Çalıştayın çalışma hayatı ve tüm katılımcı ülkeler adına verimli geçmesini temenni etti.