…
…
…
…
…
15 Kasım 2023, Çarşamba Ankara, Türkiye

Bakan Işıkhan, “Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi” nin Kapanış Toplantısı’na Katıldı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi” nin kapanış toplantısına iştirak etti.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Işıkhan, gelişen teknolojinin etkisiyle her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dönüştüğü bir çağda yaşandığını belirterek, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 Pandemisi, Endüstri 4.0 hatta endüstri 5.0 ve ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreçle birlikte çalışma hayatı da son yıllarda büyük bir değişim sürecine girmiştir. Bu anlamda, bazı sektörlerde iş ve işgücü kaybı yaşanırken, teknoloji ile desteklenen yeniliklere uyum sağlayan alanlarda ise yeni meslekler, yeni çalışma alanları ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Geleceğin işleri ile kadın-erkek fırsat eşitliği anlayışıyla yürütülen ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin, olumlu ya da olumsuz olarak yeni tartışmaları da beraberinde getirdiğini kaydeden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleceğin Türkiye’sini inşa edebilmemizin yolu; kadın-erkek, genç-yaşlı demeden hep birlikte kalkınma ve büyüme sürecimize katkıda bulunmaktan geçiyor. Ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırabilmek için, Türkiye Yüzyılını, sözün ötesinde bir anlayışa dönüştürebilmemiz için, ülkemizin yediden yetmişe çalışma hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında hak ve fırsatlara erişim noktasında eşitlikten, ancak iş ve görev dağılımı noktasında adaletten yana olduğumuzu özellikle ifade etmeliyim.”

“Çalışmalarımızı, İstihdam Politikalarının Dijital Dönüşüm Kapsamında ve İnsana Yakışır İş Odağında Daha Kaliteli ve Verimli Hale Gelmesi Hedefiyle Yürütüyoruz”

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere uyum sağlarken insana yakışır iş olgusunun, çalışma hayatının tüm alanlarına yansıtılmasını amaçladıklarının altını çizerek, “Bizler, çalışma hayatında; adil ücret getiren, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlandığı, çalışanların örgütlenerek karar alma süreçlerine katılabildikleri, herkesin olanaklardan eşit şekilde yararlandığı çalışma ortamlarının oluşturulması gerektiğini bilerek hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.

Dijital dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni istihdam olanaklarının, ‘insana yakışır iş’ kriterini içermesi ve devlet politikalarının bu minvalde yürütülmesinin önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Işıkhan, şunları aktardı:

“Bakanlık olarak bizler de çalışmalarımızı, istihdam politikalarının dijital dönüşüm kapsamında ve insana yakışır iş odağında daha kaliteli ve verimli hale gelmesi hedefiyle yürütüyoruz. İnsana yakışır iş kavramının içerdiği iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması hususu bizim için öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2000’li yılların başından itibaren çalışma mevzuatımızda, 4857 sayılı İş Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda esnek çalışma modelleri tanımlanmıştır. Bunlardan biri; ‘yarı zamanlı çalışma, yarım zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma’ olmak üzere kadınlara ve ebeveynlere tanınan haklardır. Teknolojik gelişmelere entegre edilen diğer bir esnek çalışma modeli ise; işçinin evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında çalışabilmesine olanak sağlayan uzaktan çalışma modeli de yine İş Kanununda düzenlenmiştir. Bu model, Covid-19 salgını döneminde pek çok sektörde, salgının tüm olumsuz yansımalarına ve belirsizliklere rağmen, işin ve işyerinin sürdürülebilmesine olanak sağlamıştır.”

Işıkhan, çalışma mevzuatının, dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi için yapılan müdahalelere ek olarak bu alanda ortaya koyulan tüm faaliyetlerde ‘Geleceğin, İnsana Yakışır İşleri’ anlayışını benimsediklerine vurgu yaptı.

“Ulusal İstihdam Stratejisinin Yeni Döneminde; Yeşil ve Dijital Dönüşüme Odaklanan Bir Politika Ekseni Yer Alacaktır”

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda; 2021-2023 dönemini kapsayan Ulusal Genç İstihdam Strateji ve Eylem Planları’nın hazırlanarak hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Işıkhan, “Söz konusu Stratejinin temel politika eksenleri arasına ‘Geleceğin İşleri’ başlığı da dahil edilmiştir. Bunların yanı sıra, ülkemizin istihdama ilişkin en temel politika belgesi olan Ulusal İstihdam Stratejisinin yeni dönemine yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu Stratejide, öncekinden farklı olarak, işgücü piyasasında yeşil ve dijital dönüşüm ile adil geçiş konusuna ilişkin özel olarak odaklanan bir politika ekseni de yer alacaktır” bilgilerini paylaştı.

“Geleceğin İşleri Anlayışıyla Hayata Geçirilen Hibe Programımız Kapsamında, 33 Kurum/Kuruluşumuz Hibe Almaya Hak Kazandı”

Bakan Işıkhan, böylece hem dijital alandaki gelişmelerin hem de çevreye duyarlı yeşil ekonomiye geçiş sürecinin işgücü piyasasına etkileri göz önünde bulundurularak kapsamlı politikaların belirlenmesinin sağlanacağını kaydederek, şöyle devam etti:

 “Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz projemiz de; yine tüm bu çabaların bir sonucudur. Proje kapsamında 2 bileşen altında bir taraftan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarımız hibe programı ile desteklenirken, diğer taraftan Bakanlığımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirme amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Geleceğin işleri anlayışıyla hayata geçirilen hibe programımız kapsamında, toplam 33 kurum/kuruluşumuz hibe almaya hak kazanmış olup geçtiğimiz ay bu kurumlarla sözleşmeler imzalanarak proje uygulama süreçleri başlatılmıştır. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz hizmet bileşeni kapsamında ise geleceğin işleri yaklaşımıyla; eğitimler, bilimsel ve teknik araştırmalar ile sistem kurulumuna yönelik birçok faaliyet yürütülmüştür.”

“Proje; Adil Bir Çalışma Düzenini Sağlamak Adına Birçok Başarılı Faaliyeti Ortaya Koymuştur”

Işıkhan, 2021 yılı Şubat ayından bu yana uygulanan projenin günün gelişen ve değişen koşullarına uygun olarak geleceğin işleri yaklaşımını yaygınlaştırmak ve çalışma hayatında kadın- erkek fırsat eşitliğini, adil bir çalışma düzenini sağlamak adına birçok başarılı faaliyetleri ortaya koyduğunu ifade etti.

Çalışma hayatında ve sosyal hayatta adaleti tesis etmek, zulmün önüne geçmek için çalıştıklarına ve çalışmaya da devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Işıkhan, “Bir ayı aşkın bir süredir İsrail; Gazze’de insanlığın gözü önünde büyük bir kıyım gerçekleştiriyor. İnsanlık ve savaş suçu işliyor. Maalesef ki katledilen insanların çok büyük çoğunluğunu masum kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Hak, eşitlik ve özgürlük konusunda herkese ders vermeye çalışan ülkeler, bugün aleni olarak zulümden yana tavır alıyorlar. Bu tavırlarıyla da kendi medeniyetlerinin çöküşünü başlattıklarını yakında idrak edecekler. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde garantörlük başta olmak üzere her türlü imkanı ve çözüm yolunu ortaya koyarak tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmeye gayret ediyoruz. İnsani yardımlarımız ve diplomatik mücadelemiz devam edecek” değerlendirmelerinde bulundu.

Işıkhan, projenin başarısının sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir başlangıç olduğuna değinerek, “Daha fazla çaba ve işbirliğiyle, daha adil, daha eşitlikçi ve sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir dünyaya bir adım daha yaklaşmış olacağız. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilinciyle, birlikte çalışarak, dayanışma içinde olarak, daha müreffeh bir geleceği inşa etmek için çabalarımızı sürdüreceğimizden kuşkum yoktur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.