Misyon ve Vizyonumuz


Misyonumuz

Daire Başkanlığımızın faaliyet alanıyla ilgili veri ve bilgiye dayalı, hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak.

 

Vizyonumuz

Hizmetlerimizi zamanında yerine getirirken kaynakları; verimli, etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, iş disiplini ve etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.