2018 Yılı Mali Raporları


Tablolar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
1.2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
1.3.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması
1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
1.5.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
1.6.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
1.7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
1.8.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması
1.9.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
1.10.Bütçe Giderleri ve Ödenekler
Mizan (Ana Hesap Bazında)
Mizan (Ayrıntılı)

2018 yılı mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Temel Mali Tabloları..