…
…
…
…
12 Ekim 2023, Perşembe

Bakanlığımız 2022-2023 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız İç Kontrol Ekibi üyeleri ve Hazine ve Maliye Uzmanlarının katılımıyla Reşat Moralı Toplantı Salonunda “İç Kontrol Eğitici Eğitimi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.


Bakanlığımız 2022-2023 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız İç Kontrol Ekibi üyeleri ve Hazine ve Maliye Uzmanlarının katılımıyla Reşat Moralı Toplantı Salonunda “İç Kontrol Eğitici Eğitimi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız 2022-2023 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Etik Değerler ve Dürüstlük başlıklı kontrol ortamı standardının, KOS 1.1/4 sayılı “İç kontrol sisteminin birimler özelinde sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, süreç içerisinde her birimde gerekli sayıda yetkin ve tecrübeli iç kontrol eğiticisi havuzu oluşturulması” eylemi gereği; Strateji Geliştirme Başkanlığı (İç Kontrol Daire Başkanlığı)  ve Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 12.10.2023 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda;  Kamu İç Kontrol Kavramı, Kamu İç Kontrol Mevzuatı, İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Kamu İç Kontrol Sisteminin İşleyişinde Rol ve Sorumluluklar, İç Kontrol Süreçleri ve İş Analizi, Risk Yönetimi, Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması başlıkları altında “İç Kontrol Eğitici Eğitimi” konulu toplantı Hazine ve Maliye Uzmanları ile Bakanlığımız İç Kontrol Ekibi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.