02 Mayıs 2023, Salı

ILO'dan Kanıt Temelli Politika Belirleme Eğitimi


Kanıt Temelli Politika Belirleme

Kanıt Temelli Politika Belirleme: Kanıt ile görüşü birbirinden ayırmak her zaman kolay mı?

ILO, hükümet, sendikalar ve işveren örgütlerini içeren sosyal ortaklarına, çalışma yaşamına ilişkin birtakım konularda kanıtları değerlendirmeye yönelik analitik araç ve yöntemleri kapsayan beş günlük Kanıt Temelli Politika Belirleme eğitimi verecek.

Tür: Etkinlik

Zaman: 8-12 Mayıs 2023

Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara

Günümüzde politika belirleme aynı problem hakkında birbirleriyle sıkça çelişen kanıt ve yorumların mevcudiyeti ve herkesin kabul edebileceği nesnel kanıtların bulunmasında yaşanan sorunlar sebebiyle gittikçe daha da zorlu bir süreç haline gelmiştir. Çoğumuzun maruz kaldığı gibi, politika belirleyiciler de pek çok farklı mecra yoluyla yayılan kasıtlı çarpıtılmış bilgiler ve kasıtlı olmayabilecek yanlış bilgiler seline maruz kalabilmektedir. Bu da doğru olmayan, yanıltıcı ve çelişkili bilgiler arasında yollarını bulmalarını zorlaştırmakta, çalışma yaşamına ilişkin güvenilir kanıtların her zaman açıkça görünür olmadığı bir dünyada manipülasyona açık hale getirmektedir.

İşte bu nedenle ILO, istihdam ve işgücü gibi çalışma yaşamına ilişkin konularda politika belirleme, savunuculuk ve politika geliştirme alanında kanıtları daha iyi kullanabilmeleri için politika belirleyicilerin kapasitelerini geliştirme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, T.C. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile ILO Türkiye Ofisi ve Araştırma Departmanı, 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da “İnsana Yakışır İş için Kanıt Temelli Politika Belirleme Ulusal Eğitimi” düzenliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edilen bu eğitim ile ülkede hükümetin ve sosyal ortakların (sendikalar ve işveren örgütlerinin) insana yakışır iş konularına ilişkin olarak politika belirleme, politika savunuculuğu veya politikaları etkileme alanında kanıtları (araştırma, veriler, iyi uygulamalar) daha iyi kullanma kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim çeşitli araştırma yöntemleri, analitik araçlar, veritabanları, verilerin yorumlanması, kanıtların değerlendirilmesi ve sentezlenmesi, kanıtların daha iyi iletilmesi konularını kapsıyor. Bu yöntemler, diğer konuların yanı sıra kayıtdışılık, sosyal koruma, asgari ücret, göç hareketleri, platform çalışanları gibi konulara uygulanıyor. Eğitimde katılımcılar, kendi seçecekleri bir konuda politika bilgi notu hazırlayacak ve katılımcılara sunacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen eğitim programına Bakanlığın çeşitli birimleri, sendikalar ve işveren örgütlerinden toplam 26 kişi katılacak.

 

Daha fazla bilgi için:

https://www.ilo.org/global/research/events-courses/WCMS_775943/lang--en/index.htm