…
25 Ağustos 2022, Perşembe Ankara,Türkiye

Bakanlık, Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedelleri’nde Yüzde Yüze Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yaptı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yaparak iyileştirme sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

Yapılan SUT değişikliği ile Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri kapsamında sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasını teminen SUT’ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60’tan yüzde 100’e çıkarıldı.             

Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yapılarak iyileştirme sağlandı.

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri kapsamında ise Lambert eaton miyastenik sendrom ve konjenital myastenik sendrom tanılı hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç yurtdışı ilaç listesine eklendi. Ayrıca kas tutulumu gösteren söz konusu genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. Nadir bir hastalık olan zellweger sendromu ve kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise katılım payından muafiyeti ile kullanım koşullarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu konudaki talepleri olumlu şekilde karşılandı