…
…
…
02 Eylül 2022, Cuma Ankara,Türkiye

Bakan Bilgin, “Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı”na Katıldı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği işbirliğiyle düzenlenen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin Kapanış Konferansı”na katıldı.

Kadınların iş gücüne katılımını, çalışan annelerin kayıtlı istihdamını sağlamak ve iş yaşam dengesi kurmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ile çocukların kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırılarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlanması da hedeflendi. Program, proje faydalanıcısı çalışan annelerin destekle ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı tanıtım filmiyle başladı, ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Burada konuşan Bakan Bilgin, kadın istihdamının Türk modernleşmesinin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşması bakımından önemine vurgu yaparak, “Modernleşme süreci toplumsal ve ekonomik iki temel üzerinden ilk aşamada hissedilir. Bunlardan ekonomik olanı ekonominin sanayileşmesi, sanayi ekonomisi haline gelmesidir. Burada tarımsal toplumun sanayi toplumuna dönüşüm sürecinin sorunlarını görürüz. Diğer boyutu ise değişme sürecinde geleneksel toplumun rol dağılımı biçiminin değişmesi, onun yerine endüstriyel toplumun farklılaşmış rolleri ile yeni iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Bu süreçte kadınlar geleneksel toplumdaki rollerinin dışına çıkarlar. Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren kadınların toplumsal hayata eğitim yoluyla katılması fevkalade önemli olmuştur. Fakat eğitim yoluyla katılma sınırlı kalmaktadır. Özellikle üretim süreciyle birlikte kadınların toplumsal hayatın her alanında, ekonomik faaliyetlerde de rol sahibi olmalarına dönük değişimler gelişme açısından önemli olmuştur” diye konuştu.

“Projeyle 18 Bin Anneye Destek Verilerek Kayıtlı İşgücü İçerisinde Yer Almaları Sağlanmıştır”

Geleneksel toplumda kadının çocuk yetiştirme sorumluluğunun merkeze alındığını belirten Bilgin, şöyle devam etti: “Geleneksel toplumda kadının rol modeli içerisindeki konumu açısından ekonomi ikincil bir işleve sahiptir. Kadının çocuklarını yetiştirmesinden vazgeçerek ekonomiye katılması bir problem olarak algılanmaktadır. Oysa kadının çocuklarını yetiştirmesinin kurumsal olarak desteklenmesi, kadın işgücüne katılımının desteklenmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan Avrupa Birliği’nin Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı arttığı zaman karşılaştığı sorunların çözümüne dönük gerçekleştirilen bu projeyi fevkalade önemli buluyoruz. Proje, kadınların hem annelik görevini yerine getirmesi hem de çalışma hayatı içerisinde yer almalarını mümkün kılacak bir anlayışla üretilmiş bir projedir. 18 bin anneye destek verilmesi, onların kayıtlı işgücü içerisinde yer almalarının sağlanması fevkalade önemlidir.”

Bakan Bilgin, projeyle birlikte aynı zamanda profesyonel kişilerin çocukların eğitim sürecinde rol almasının önemine değinerek, “Eğitim çocuğun toplumsal hayata katılmasının en önemli kılavuzudur. Bu proje ile önemli bir başlangıç yapılmıştı ancak bunun artırılması lazım. Türkiye, hızlı bir şekilde kalkınmasına devam ediyor. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30 olmuştur ama bunun hala yetersiz olduğunu biliyoruz. Türkiye endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe aşama aşama bu katılım oranının artacağını görüyoruz. Önemli olan bu katılım sürecine kurumsal yapılarla destek vererek kadın ve çocukların gelişimini kurumsal olarak destekleyecek mekanizmalar kurmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’muzun organizasyonu ve AB desteğini çok önemli buluyorum. Bunlardan daha önemlisi bu emeğin ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Bu çalışmaya katılan arkadaşlarımızı, bunu başarıyla sürdüren ekibi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Bu Sene Yaklaşık 900 Bin Yeni İstihdam Yaratmıştır”

Türkiye’nin kalkınmaya devam edeceğini kaydeden Bilgin, “Büyüme rakamları açıklandı; bütün dünyada küçülme yaşanırken Türkiye büyümeye devam ediyor. Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin yeni istihdam yaratıyor. Temmuz ayı verilerine göre Türkiye bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam yaratmıştır. Yılsonu itibariyle de ümit ederiz Türkiye’nin bu büyümesi yüzde 6 civarında olacak ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen birinci ya da ikinci ülke olacaktır” dedi.

“Proje İçin 30 Milyon Euro Bütçe Tahsis Edilmiştir”

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşat Arat, ise SGK’ nın birçok proje ile kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine destek verdiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women Up) Projesiyle yaklaşık 29.5 Milyon Euro ile buna benzer bir destek sağlandı. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile de buna yakın bir miktarla eğitimli bakıcı istihdam ederek çalışmaya geri dönen kadınlara destek verilmiştir. Her üç projemiz de kayıtlı kadın istihdamına destek sağlarken kadın istihdamına olan toplumsal ilgiyi arttırma ve bu alanda farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Bugün kapanışını yaptığımız proje kapsamında 0-60 ay arasında çocuğu olan çocuk bakımı için istihdamdan uzaklaşmak zorunda kalan 17 bin 959 anneye kurumsal çocuk bakımı konusunda destek verilerek bu annelerin kayıtlı olarak istihdama katılmaları sağlanmıştır. Bu proje için 30 milyon Euro bütçe tahsis edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca hazırlanmış Ulusal İstihdam Projemiz kadın istihdamının arttırılmasına büyük önem vermektedir. Bu çerçevede son 20 yılda kadınların işgücüne katılım oranlarında hatırı sayılır bir artış sağlanmıştır. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 20’li seviyelerden yüzde 30.5 seviyelerine yükselmiştir.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da Türkiye’de birçok başarılı anne olduğunu bildiğini ancak çalışma yaşamı dışındaki dengeyi korumakta zorlandıklarını belirterek, “Kadınlar mesleki yaşamları ile ilgili büyük fedakarlıklarda bulunabiliyor. Bu proje sayesinde 18 bin anneyi çalışma yaşamında kalmaya ya da çalışma yaşamına dönmeye teşvik edebildik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyor. Devamında yapılacak çalışmalar için de esin kaynağı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.