Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP) “UİGM Geçmiş Çalışma İzinlerinin Taranması ve İndekslenmesi Danışmanlık Dışı Hizmet Alımı İhalesi” (İhale No: FRIT1-MOLSS-WB-DDH-05-02)


04 Ekim 2022, Salı
Ankara, Türkiye

Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankası’nın Orta Asya ve Avrupa Bölgesine ilişkin Ortaklık Programı Kapsamında Program Odaklı Tek Donörlü Hibe Fonu için bir çerçeve anlaşma imzalanmıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesinin (Proje) finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları, UİGM Geçmiş Çalışma İzinlerinin Taranması ve İndekslenmesi Danışmanlık Dışı Hizmet Alımı için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

İhale İlanı İçin Tıklayınız...

 

10 Ekim 2022, Pazartesi

FRIT1-MOLSS-WB-DDH-05-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de güncellenen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda yapılacak olan danışmanlık dışı hizmet alımı ihalesinin Standart İhale Dokümanında, 10 Ekim 2022 tarihinde zeyilname yapılmıştır.

İstekli firmaların, teklif dosyalarını 1 Sıra Nolu Zeyilnameyi dikkate alarak hazırlamaları önemle rica olunur.

1 Sıra Nolu Zeyilname Detayları İçin Tıklayınız…

 

11 Ekim 2022, Salı

FRIT1-MOLSS-WB-DDH-05-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de güncellenen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda yapılacak olan danışmanlık dışı hizmet alımı ihalesinin Standart İhale Dokümanında, 11 Ekim 2022 tarihinde 2 Sıra Nolu Zeyilname yapılmıştır.

İstekli firmaların, teklif dosyalarını 1 ve 2 Sıra Nolu Zeyilnameleri dikkate alarak hazırlamaları önemle rica olunur.

2 Sıra Nolu Zeyilname Detayları İçin Tıklayınız…

 

07 Kasım 2022, Pazartesi

Kazanan Bildirimi İçin Tıklayınız…