İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (İSDEP II) KAPSAMINDA “PROJE AÇILIŞ KONFERANSI (LANSMAN) ORGANİZASYON HİZMETLERİ” ALIMI İHALESİ (İhale No: FRIT2-MOLSS-WB-DDH-01) DUYURUSU


10 Ekim 2022, Pazartesi
Ankara, Türkiye

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa ve Orta Asya için Dünya Bankası Ortaklık Programı Programatik Tek Donör Vakıf Fonu için bir mali çerçeve ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu finansman tutarının bir bölümünün Proje Açılış Konferansı (Lansman) Organizasyon Hizmetleri Alımı sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları hizmetin temini için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren doksan gün (90) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Amerikan Doları (USD) veya Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilebilir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

Teklifler kapalı zarf içerisinde en geç 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar İdare’nin aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 13 Ekim 2022 tarihi saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Adres:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

İSDEP İhale ve Finans Birimi

Adresi: Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:29 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 296 63 18

Faks: 0 (312) 296 18 74

Elektronik Posta (e-mail) : ipek.kovanci@csgb.gov.tr

 

Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı İçin Tıklayınız...

 

12 Ekim 2022, Çarşamba

FRIT2-MOLSS-WB-DDH-01 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Kasım 2020 tarihli “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda ihalesi yapılacak olan danışmanlık dışı hizmet alımı Teklif Vermeye Davet dokümanında 12.10.2022 tarihinde zeyilname yapılmıştır. İstekli firmaların, teklif dosyalarını 1 Sıra Nolu Zeyilnameyi dikkate alarak hazırlamaları önemle rica olunur.

1 Sıra Nolu Zeyilname Detayları İçin Tıklayınız…

 

 

Kazanan Bildirimi için tıklayınız…