…
11 Aralık 2021, Cumartesi Ankara

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları


22.11.2021-29.11.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuçları belirlenmiş olup adaylar sınav sonuçlarına kariyer kapısı platformuna  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan “Sınavlarım/Mülakatlarım” kısmından erişebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi kapsamında 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazda bulunacak adayların itirazlarını, Giriş Sınav Komisyonuna iletmek üzere Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Belirtilen süre içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacak olup postada yaşanacak olası gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

İtirazların Giriş Sınavı Komisyonu tarafından incelenmesine müteakip başarı sırası ayrıca ilan edilecektir. 

 

Kamuoyuna duyurulur.